Mạng lưới đối tác trong lĩnh vực y tế và năng lực vận chuyển, hậu cần mạnh mẽ giúp PIA có khả năng cung cấp nhanh chóng và đa dạng trang thiết bị y tế chất lượng cao tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng.