PIA chế biến và cung cấp suất ăn hàng không với 3 tiêu chí xuyên suốt:

  • An toàn vệ sinh thực phẩm theo chuẩn quốc tế
  • Trải nghiệm hấp dẫn từ các nền văn hóa ẩm thực nổi tiếng
  • Công nghệ chế biến tiên tiến