Để phục vụ tốt nhất các nhu cầu đa dạng, linh hoạt và trọn gói của khách hàng, PIA sẵn sàng tham gia mạng lưới đại lý của các hãng hàng không, vận tải, du lịch… trên tinh thần đảm bảo lợi ích của khách hàng, đối tác và doanh nghiệp.